Doctor of Business Administration (DBA)

Collegium Humanum - Logo
DBA
DBA01
DBA02

Doctor of Business Administration (DBA)

Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

Studia Doctor of Business Administration (DBA) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

Studia Doctor of Business Administration (DBA) zaprojektowane zostały dla ambitnych menedżerów w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dalszego rozwoju kariery i własnych talentów, zwiększając ich wartość na rynku pracy w sektorze executive.

Na studiach Doctor of Business Administration (DBA) będziesz rozwijać wysoki poziom niezależnego i krytycznego myślenia oraz nauczysz się wykorzystać swoje rozległe i indywidualne osiągnięcia zawodowe w zarządzaniu w wielodyscyplinarnym środowisku biznesu.

Moduły programu studiów Doctor of Business Administration (DBA) oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study w różnych dziedzinach takich jak zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz coaching

Date 30.07.2021
Client Collegium Humanum