Executive Master of Business Administration (MBA)

Collegium Humanum - Logo
EMBA
EMBA01
EMBA02

Executive Master of Business Administration (MBA)

Executive Master of Business Administration (MBA) podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, oraz The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA.

Executive MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Moduły Executive MBA:
Marketing
Zarządzanie mieniem państwowym
Ład korporacyjny
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektami
Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
Public Relations, Social Media i Brand Management
Etyka biznesu i CSR
Ekonomia menedżerska
Przywództwo i coaching
Prawo gospodarcze
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Negocjacje i komunikowanie w biznesie
Etykieta i savoir vivre w biznesie
Psychologia biznesu i mentoring

Date 27.06.2021
Client Collegium Humanum