Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami Apple OS X / macOS

Logo Cortland
Certyfikat - Apple OS X

Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami Apple OS X / macOS

Certyfikowane szkolenie, dotyczące konfiguracji i zarządzania Mac OS X 10.11 El Capitan.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową i konfiguracją systemu operacyjnego Mac OS X 10.11 El Capitan (macOS) oraz sposobami diagnozowania i usuwania typowych problemów, mogących wystąpić podczas codziennej pracy z komputerem firmy Apple. Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne, wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej, prezentują główne cechy funkcjonalne systemu. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu Mac OS X Support Essentials niezbędnego do uzyskania tytułu Apple Certified Support Professional 10.11. Zakres omawianego materiału obejmuje więc wszystkie zagadnienia wymagane podczas niniejszego egzaminu.

Date 29.09.2016
Client Cortland - Szkolenia Biznesowe