Infrastruktura IT

Infrastruktura IT

Kompleksowe Projektowanie i Budowa Środowisk IT

Projektowanie i budowa infrastruktury dla
Serwerowni i Punktów dystrybucyjnych

Twoje systemy serwerowe lub serwery fizyczne działają bardzo wolno? Masz problemy z długim czasem oczekiwania podczas generowania raportów kadrowych i finansowych? Wzrosła liczba zatrudnionych osób a systemy i sieć nie dają już rady? Należy jak najszybciej przyjrzeć się infrastrukturze serwerowo-sieciowej i rozwiązać problem zanim pojawi się krytyczna awaria, która zablokuje całą firmę.

Project Manager – Projektowanie Sieci, Serwerowni i Infrastruktury IT Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Pruszcz Gdański, Tczew i Starogard Gdański

AXSoft to firma informatyczna, która świadczy kompleksowe usługi IT (Outsourcing IT) głównie na terenie województwa pomorskiego. Obsługa informatyczna firm świadczona jest w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz okolicach (Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Starogard Gdański, Kowale, Kolbudy, Kościerzyna, Wejherowo, Elbląg). Od wielu lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w budowie i utrzymaniu infrastruktury serwerowej i sieciowej dla firm z naciskiem na bezpieczeństwo oraz niezawodność. Budujemy rozwiązania serwerowe o wysokiej dostępności (HA) oparte o środowiska zwirtualizowane (VMware, Hyper-V, Proxmox VE) z pełną redundancją urządzeń fizycznych lub chmurowe (chmura prywatna, publiczna hybrydowa). Zapewniamy w ramach budowy instalacje oraz konfiguracje serwerów fizycznych, routerów, firewalli, przełączników sieciowych, switchy SAN, systemów backupu, macierzy i dysków NAS.
Mamy doświadczenie w budowie serwerowni podstawowych oraz zapasowych (oddalonych od siebie) na wypadek pożarów, powodzi, kataklizmów. W przypadku serwerowni zapasowych których zadaniem jest utrzymanie ciągłości działania, tworzymy dedykowane połączenia światłowodowe pomiędzy centrami danych (kolokacjami) z pełną replikacją danych na macierzach oraz redundancją łącz WAN (BGP/SDWAN) oraz sieci LAN.
W ramach budowy lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci (miejsce gdzie rozdzielany jest sygnał internetu do sieci wewnętrznej), analizujemy pod względem możliwości wystąpienia awarii: zasilania, łącz operatorskich, sieci lokalnej (LAN), dobieramy odpowiednie zabezpieczenia oraz monitorujemy proaktywnie infrastrukturę pod względem zużycia elementów aktywnych i pasywnych (np. poprzez występowanie błędów transmisyjnych).
Instalujemy rozwiązania Firewall, UTM, IDS, IPS zwiększające bezpieczeństwo na styku sieci lokalnej oraz Internetu, które w czasie rzeczywistym analizuje ruch i zagrożenia sieciowe (wirusy, malware, spam).
Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie infrastruktury serwerowo-sieciowej (serwerowni, systemów serwerowych, CORE sieci, wirtualizacji, systemów backupu) w rejonie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz okolic (Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Kowale i Kolbudy).
Usługi świadczymy również dla urzędów, hoteli, sklepów, magazynów, placówek medycznych (ośrodki zdrowia, szpitale) oraz szkół.

Jak możemy pomóc Twojej Firmie?

Przykłady usług związanych z infrastrukturą IT, które możemy dla Państwa wykonać

Usługi IT

Weryfikacja Serwerów

Wykonamy kompletny audyt posiadanych przez firmie serwerów pod względem fizycznym jak i zainstalowanego oprogramowania. Zweryfikujemy kondycję zużycia podzespołów i błędów (uszkodzone dyski, kontrolery, pamięci, problemy z RAID). Sprawdzimy wersje zainstalowanego oprogramowania, jego aktualność oraz występowanie podatności (możliwy atak cyberprzestępców). Prześwietlimy w ramach audytu serwery fizyczne, oprogramowanie do wirtualizacji wraz z uruchomionymi maszynami wirtualnymi. Sprawdzimy czy są odpowiednio skonfigurowane i uruchomione mechanizmy HA oraz replikacji w ramach klastra. Zweryfikujemy poprawność wykonywania cyklicznych kopii zapasowych oraz możliwość ich odtworzenia po awarii systemu.
Narzędzia IT do pracy

Rozbudowa Serwerowni

Przygotujemy analizę i wykonamy projekt nowej lub rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowo-sieciowej. Zweryfikujemy obecne zapotrzebowanie na procesory, pamięć, przestrzeń dyskową, licencje oraz oszacujemy przyrost danych i obciążenia na najbliższe kilka miesięcy. Wykonamy kompleksowo instalacje urządzeń serwerowych, zasilaczy UPS, urządzeń sieciowych (firewalli, routerów, przełączników CORE sieci) oraz zapewnimy uruchomienie bezpiecznej konfiguracji. Wdrożymy środowisko wirtualizacji działające w trybie wysokiej dostępności (HA) i zapewnimy migrację starych serwerów fizycznych do rozwiązań zwirtualizowanych / chmurowych. Wykonamy kompleksową migrację obecnego środowiska na nowe i sprawdzimy odporność nowego środowiska na awarie.
mitech-box-image-style-05-image-05

Integracja infrastruktury

Mamy doświadczenie z integracją lub centralizacją rozwiązań. Tego typu usługi realizowane są bardzo często przy zakupie spółek lub przedsiębiorstw gdzie nabywcy zależy na tym aby ujednolicić i zoptymalizować kosztowo utrzymanie wykorzystywanych systemów i infrastruktury serwerowo-sieciowej. Wykonujemy kompleksowe analizy możliwości migracji serwerów oraz ich wirtualizację do jednolitego środowiska. Weryfikujemy jakimi licencjami oraz sprzętem dysponują przedsiębiorstwa w celu wybrania optymalnego rozwiązania biznesowego z uwzględnieniem cyklu życia i wsparcia producentów dla poszczególnych elementów infrastruktury IT.

Dlaczego warto zbudować dobre Środowisko Serwerowe?

Stabilność działania
Urządzenia serwerowe i sieciowe, które proaktywnie monitoruje wyspecjalizowany zespół zapewniają wyższe bezpieczeństwo przed wystąpieniem awarii.
Oszczędność Czasu
Nie musisz się martwić się o to kto ma naprawić albo sprawdzić sprzęt. W ramach monitorowania i utrzymania będziesz wiedzieć z wyprzedzeniem o konieczności poniesienia planowych inwestycji (dodatkowe dyski, koniec wsparcia urządzeń).
Optymalizacja i elastyczna rozbudowa
Zbudowanie środowiska, które posiada kompatybilny wzajemnie sprzęt i komponenty upraszcza jego utrzymanie, rozbudowę i koszty serwisu. Na firmowym magazynie utrzymujesz mniejszą liczbę sprzętu, który może się uszkodzić. Standaryzacja to optymalizacja czasu, umów serwisowych i kosztów.
Ciągłość działania
Przygotujemy niezbędne procedury, plany i rozwiązania technologiczne Disaster Recovery (DR PLAN), które będą opisywać krok po kroku jak należy postępować w przypadku wystąpienia awarii oraz co należy zrobić aby przywrócić systemy do działania ITCP – IT Continuity Plan.
Bezpieczeństwo
Zapewnimy cykliczne aktualizacje środowiska serwerowego w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa.
Elastyczne podejście
Nie istnieje jedyne słuszne rozwiązanie. Każdy projekt jest inny tak samo jak specyfika branż. Dobieramy takie rozwiązania które mieszczą się w budżecie oraz potrzebach Zamawiającego.