Administracja Systemami Linux / Windows

Administracja Systemami Operacyjnymi

Linux, Windows, macOS

Administracja Systemami Serwerowymi
Microsoft Windows Server

Administracja Systemami Microsoft Windows Server polega na odpowiednim przygotowaniu środowiska wirtualizacyjnego lub fizycznego, zainstalowaniu, konfiguracji i zbudowaniu zabezpieczeń kluczowego oprogramowania firmy. W ramach konfiguracji instalowane są dodatkowe komponenty, które zapewniają stabilne działanie aplikacji i usług sieciowych niezbędnych do pracy całego Przedsiębiorstwa.

Informatyk – Administrator Serwerów Windows
Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Pruszcz Gdański, Tczew i Starogard Gdański

AXSoft to firma informatyczna, która świadczy kompleksowe usługi IT (Outsourcing IT) głównie na terenie województwa pomorskiego. Obsługa informatyczna firm świadczona jest w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz okolicach (Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Starogard Gdański, Kowale, Kolbudy, Kościerzyna, Wejherowo, Elbląg). Od wielu lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w budowie i administracji infrastruktury serwerowej i sieciowej dla firm z naciskiem na bezpieczeństwo oraz niezawodność. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w instalacji, utrzymaniu (administracji) systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server.
W zakresie administracji środowiskami Windows Server realizujemy kompleksowe wdrożenie kontrolerów domen lokalnych i chmurowych (Active Directory oraz Azure Active Directory), usług sieciowych takich jak serwer WEB (IIS, ASP, NET), serwer wydruku (Print Server), udziałów sieciowych (SMB, SAMBA), serwer dynamicznego przydzielania adresów IP (DHCP), serwer tłumaczenia nazw domenowych (Domain Name SystemDNS), środowisk wirtualizacyjnych Hyper-V, serwer uwierzytelnienia Radius, Microsoft Network Access Control (NPS, NAC), usług pulpitu zdalnego RDP/RDS, Windows Deployment Services (WDS), Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
Administracja polega też na ciągłym monitorowaniu środowiska pod względem wykorzystywanych zasobów: dysku HDD, SSD, pamięci RAM, obciążenia procesorów logicznych i fizycznych.

Jak możemy pomóc Twojej Firmie?

Popularne usługi w środowiskach serwerowych Windows

Active Directory
Usługa katalogowa w której przechowywane są konta i uprawnienia użytkowników (pracowników firmy), komputerów, grup uprawnień. Zapewnia centralne zarządzanie nadawanymi uprawnieniami dla systemów Windows 8, 10, 11 oraz Server. Pozwala w prosty sposób zarządzać rolami w organizacji i firmie i wprowadzać zabezpieczenia na urządzeniach (cykliczna zmiana haseł, polityki bezpieczeństwa GPO).
Centralny Serwer Wydruku
Usługa zapewniająca możliwość zarządzania uprawnieniami do sieciowych urządzeń drukujących. Centralizacja ułatwiona dystrybucję i instalację sterowników oraz diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych. Rozwiązanie integruje się z oprogramowaniem np. SafeQ, PaperCut co zwiększa bezpieczeństwo przed wyciekiem danych (System Centralnego Wydruku), gdzie wydruk następuje dopiero po autoryzacji (logowanie, kod PIN, karta dostępu) na urządzeniu drukującym oraz ułatwia raportowanie i optymalizacje wydruków w organizacji.
Wirtualizacja Hyper-V
Oprogramowanie szeroko wykorzystywane do wirtualizacji fizycznych maszyn i komputerów. Oprogramowanie pozwala podzielić zasoby jednego serwera na kilka mniejszych wirtualnych serwerów. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji możemy znacznie zoptymalizować środowisko fizyczne w serwerowni (mniejsza liczba serwerów i urządzeń). Wirtualizacja Hyper-V to też optymalizacja wydatków w ramach amortyzacji sprzętu i licencji (CAPEX) i kosztów związanych z utrzymaniem (OPEX).
Windows Deployment Services
Usługa zapewniająca automatyzację procesu instalacji serwerów oraz komputerów użytkowych. Oprogramowanie działające sieciowo zapewnia start systemu w ramach PXE (Preboot Execution Environment) a następnie realizuje wcześniej zdefiniowane przez Administratora Systemu IT kroki i konfiguracje (w pełni zautomatyzowany sposób) maszyn wirtualnych i komputerów fizycznych. Redukuje to znacząco czas potrzebny na stworzenie testowej lub produkcyjnej maszyny wirtualnej oraz zapewnia spójną konfigurację na wszystkich nowo uruchamianych serwerach i komputerach.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) wykorzystywany jest bardzo często do autoryzacji użytkowników oraz urządzeń mobilnych. RADIUS zapewnia uwierzytelnienie, autoryzację oraz rejestrację dostępu do zasobów tzw. AAA – Authencication, Authorization, Accounting. Usługa współpracuje z urządzeniami sieciowymi: routery, przełączniki (switche), kontrolery Wi-Fi, systemy NAC oraz Chmurą (Azure MFA). W przypadku lokalnej sieci użytkownik przed uzyskaniem połączenia do sieci Wi-Fi albo LAN musi wykonać autoryzację np. swoim loginem i hasłem domenowym (Active Directory) lub certyfikatem. Główną zaletą stosowania serwera RADIUS jest utrzymywanie jednej centralnej bazy danych użytkowników, którzy mają prawo do korzystania z udostępnionych zasobów sieciowych firmy.
VPN
Rozwiązanie zapewniające pracę zdalną i łączenie się do zasobów firmowych z dowolnego miejsca na świecie. VPN pomiędzy serwerem a komputerem użytkownika tworzy bezpieczny i zaszyfrowany wirtualny kanał komunikacyjny, który pozwala na pracę z lokalnymi systemach firmowymi np. ERP, Workflow, CRM, BI. Wirtualna sieć prywatna w ramach przesyłanych danych zapewnia kompresję, dzięki czemu nawet na łączach o niskiej przepustowości, połączenie z systemami firmowymi odbywa się w zadowalający sposób.

Administracja Systemami Serwerowymi
Linux: Debian / Ubuntu / Red Hat / CentOS

Systemy Linux (rodzina systemów Unix) często spotyka się w rozwiązaniach napisanych w językach Java, C, Bash, które wymagają elastyczności w dostosowaniu i wysokiej stabilności działania. Systemy te są bardzo popularne w przypadku usług związanych z hostingiem stron WEB, które opierają swoje działanie na technologiach: Apache2, PHP, JBoss, Tomcat, WildFly i środowiskami bazodanowymi (Oracle, MySQL, MariaDB, PostreSQL).
Systemy Linux (Raspbian / Raspberry Pi OS) wykorzystywane są w technologiach IoT (Internetu rzeczy) jako systemy dedykowane pod realizację opomiarowania i sterowania automatyką oraz urządzeniami typu SMART Home, SMART City. Oprogramowanie Linux jest używane we wszystkich superkomputerach z listy TOP500 co podkreśla jego stabilność działania i niskie zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe.

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie i utrzymanie systemów otwarto źródłowych opartych o Linux. Wykonamy instalacje i konfiguracje usług systemowych i sieciowych wraz z odpowiednim ich zabezpieczaniem w trybie konsolowym (CLI). Instalujemy i konfigurujemy usługi takie jak: Serwer WEB (Apache2, httpd, lighttpd), serwery Proxy (HAProxy, Squid), Load Balancery (NGINX, Varnish), GIT, systemy automatyzacji (Ansible, Jenkins, Kubernetes, Puppet), systemy monitoringu infrastruktury (Zabbix, Nagios, Prometheus, Grafana) bazy danych (Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL), aplikacje oparte o maszynę wirtualną Javy (JVM) oraz środowiska wirtualne i kontenery (Proxmox, Docker, KVM, LVC).

Jak możemy pomóc Twojej Firmie?

Administracja Systemami Linux / Unix polega na odpowiednim przygotowaniu środowiska wirtualnego lub fizycznego, zainstalowaniu, konfiguracji i zbudowaniu zabezpieczeń kluczowego oprogramowania firmy. Wykonujemy kompleksową instalację i wdrożenie usług sieciowych w systemach takich jak Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, Oracle. Zapewniamy monitorowanie usług oraz systemów Backup podłączonych do systemów serwerowych.

Informatyk – Administrator Serwerów Linux
Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Pruszcz Gdański, Tczew i Starogard Gdański

Popularne usługi w środowiskach serwerowych Linux

Serwer LAMP
Zestaw skonfigurowanego oprogramowania serwerowego, które jest dedykowane pod wysokowydajne środowiska stron WEB (Linux + Apache + MySQL + PHP)
Serwery Pocztowe
Uruchomienie i zapewnienie ciągłości działania środowiska poczty elektronicznej w tym konfiguracja mechanizmów antywirusa, antyspamu, Exim, POP3, IMAP, Greylisting, DKIM, SPF, SpamAssasin, list RBL, Roundcube.
LoadBalancer
Oprogramowanie służące równoważeniu ruchu na wielu serwerach usług sieciowych. Zapewnia wysoką dostępność, skalowalność usług oraz odporność na wypadek awarii (przeciążenie serwera) pojedynczego elementu infrastruktury serwerowej.
Aplikacje JVM (Java)
Uruchomienie i utrzymanie aplikacji wielowątkowych działających w środowisku Wirtualnej Maszyny Java ze wsparciem platformy JEE (Java Platform - Enterprise Edition).

Usługi powiązane z Administracją Serwerowymi Systemami Windows i Linux, które możemy dla Państwa wykonać

Usługi IT

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, modyfikacja, usuwanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień w usłudze Microsoft Active Directory.
Narzędzia IT do pracy

Odtwarzanie po awarii

Przywrócenie systemu i usług IT po awarii serwerowni, fizycznym uszkodzeniu serwera, problemach po aktualizacjach lub włamaniu. Budujemy rozwiązania Backup-u oraz migrujemy systemy do środowisk zwirtualizowanych.
mitech-box-image-style-05-image-06

Audyt konfiguracji IT

Weryfikacja poprawności działania i bezpieczeństwa uruchomionych aplikacji i usług na systemach serwerowych w firmie działających lokalnie i w strefie DMZ.
Wszystkie utrzymywane przez nas serwery Linux i Microsoft Windows Server są podłączone do centralnego systemu monitoringu (Zabbix lub Nagios), który przez całą dobę zbiera dane telemetryczne o kluczowych parametrach serwera w celu zapewnienia ciągłej, niezawodnej i optymalnej pracy.
W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania serwera, systemu operacyjnego lub uruchomionych usług nasi inżynierowie otrzymują powiadomienia mailowe i alerty SMS w celu podjęcia natychmiastowego działania w celu uniknięcia awarii środowiska.