MS-030 Office 365 Administrator

Microsoft IT Academy
Certyfikat - Microsoft Office 365

MS-030 Office 365 Administrator

Szkolenie obejmowało zakres administracji i utrzymania platformy Microsoft Office 365

Planowanie i obsługa administracyjna usługi Office 365
 • Omówienie usługi Office 365
 • Aprowizacja dzierżawy Office 365
 • Planowanie wdrożenia pilotażowego
Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Office 365
 • Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
 • Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianiem
 • Zarządzanie grupami zabezpieczeń w Office 365
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami Office 365 za pomocą konsoli Windows PowerShell
 • Konfigurowanie dostępu administracyjnego

Konfigurowanie łączności klientów z usługą Office 365

 • Wybór klientów dla usługi Office 365
 • Planowanie łączności klientów do usługi Office 365
 • Konfigurowanie łączności klientów do usługi Office 365.
Planowanie i konfigurowanie synchronizacji usług katalogowych
 • Planowanie i przygotowanie synchronizacji usługi katalogowej
 • Implementacja synchronizacji katalogów z wykorzystaniem usługi Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami Office 365 poprzez synchronizację usług katalogowych
Planowanie i wdrażanie pakietu Office 365 ProPlus
 • Omówienie pakietu Office 365 ProPlus
 • Planowanie i zarządzanie wdrożeniem pakietu Office 365 ProPlus
 • Planowanie i centralizacja zarządzania wdrożeniami pakietu Office 365 ProPlus
 • Telemetria i raportowanie w pakiecie Office
Planowanie i zarządzanie adresatami i uprawnieniami usługi Exchange Online
 • Omówienie usługi Exchange Online
 • Zarządzanie adresatami Exchange Online
 • Planowanie i konfigurowanie uprawnień w usłudze Exchange Online

Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności Exchange Online

 • Planowanie i konfigurowanie wysyłki wiadomości e-mail w usłudze Office 365
 • Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty e-mail w Office 365
 • Planowanie i konfigurowanie polityk dostępu klienta
 • Migracja do usługi Exchange Online
Planowanie i wdrażanie usługi Microsoft Teams
 • Omówienie usługi Microsoft Teams
 • Wdrażanie Microsoft Teams
 • Uwierzytelnianie i dostęp w Microsoft Teams
 • Przejście z usługi Skype for Business do usługi Microsoft Teams
 • Zarządzanie i raportowanie
Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
 • Konfigurowanie funkcjonalności SharePoint Online
 • Planowanie i konfigurowanie kolekcji witryn w SharePoint Online
 • Planowanie i konfiguracja udostępniania zasobów usługi użytkownikom spoza organizacji
Planowanie i konfigurowanie funkcjonalności współpracy w usłudze Office 365
 • Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
 • Planowanie i konfigurowanie usługi OneDrive dla Firm
 • Konfigurowanie grup w usłudze Office 365
Planowanie i konfigurowanie polityk zgodności i bezpieczeństwa w Office 365
 • Omówienie polityk zgodności w Office 365
 • Planowanie i konfigurowanie usługi Azure Information Protection w usłudze Office 365
 • Zarządzanie politykami zgodności w Office 365
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z Office 365
 • Monitorowanie stanu usługi Office 365
Date 27.11.2020
Client Microsoft IT Academy / Altkom Akademia