Studia Magisterskie (Informatyka)

Politechnika Gdańska - Logo
Magister Inżynier Informatyki

Studia Magisterskie (Informatyka)

Informatyka to kierunek techniczny dla ludzi, których głównym zainteresowaniem są komputery i oprogramowanie. Studia II stopnia umożliwiają poszerzenie perspektywy programistycznej o metody organizacji pracy i zarządzania, kwestie związane z zaawansowanym przetwarzaniem danych, czy użyteczność i UX.

Absolwent zna i rozumie budowę i zasady działania komponentów i systemów informatycznych, w tym teorie, metody i złożone zależności między nimi oraz wybrane zagadnienia szczegółowe – zgodne ze specjalnością. Zna i rozumie zasady, metody i techniki programowania oraz zasady tworzenia oprogramowania komputerów albo programowania urządzeń lub sterowników wykorzystujących układy programowalne, a także organizację pracy systemów wykorzystujących komputery lub te urządzenia.
Dzięki swojej wiedzy może być wartościowym członkiem zespołów wytwarzających złożone rozwiązania informatyczne.

Date 19.10.2016
Client Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki