Uprawnienia Energetyczne (SEP) – Eksploatacja

SPE - Logo
SEP Eksploatacja
SEP Eksploatacja

Uprawnienia Energetyczne (SEP) – Eksploatacja

Kurs w zawiera wiedzę z zakresu Grupy 1 (elektrycznej), obejmującej urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, takie jak:
– Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
– Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
– Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
– Urządzenia elektrotermiczne,
– Urządzenia do elektrolizy,
– Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
– Elektryczna sieć trakcyjna,
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
– Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
Date 18.12.2020
Client Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE