ITIL 4 Foundation

ITIL4 Logo
Certyfikat - ITIL® 4 Foundation
ITIL02
ITIL03

ITIL 4 Foundation

ITIL® 4 to uaktualniona wersja modelu zarządzania usługami IT. Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia. ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości.

Czwarta rewolucja przemysłowa”. Cyfrowa transformacja naszego świata prowadzi do nieuniknionych interakcji między ludźmi, technologiami cyfrowymi i zasobami fizycznymi. Jest to środowisko coraz bardziej dynamiczne i złożone, wymagające od organizacji coraz większej elastyczności i stale ulepszanego wyposażenia.

Jednym z narzędzi skutecznego zarządzania jest biblioteka ITIL – zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.
Praktyki ITIL® są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia.

ITIL® 4 Foundation to dwudniowy kurs wprowadzający uczestników w nową odsłonę biblioteki zarządzania usługami informatycznymi. Biblioteka ITIL v3 opisywała 26 procesów i 4 funkcje uporządkowane w pięciokrokowy Cykl Życie Usługi (Service Lifecycle); w nowej wersji biblioteki – ITIL4, wciąż można dostrzec elementy znane z ITIL v3, uporządkowane jednak nieco inaczej za pomocą koncepcji Service Value Stream. Kurs ITIL 4 Foundation pozwoli zmapować pojęcia dobrze znane z wersji 3 biblioteki na te używane w jej 4 wersji oraz zrozumieć język, kluczowe koncepcje i definicje używanych w świecie usług cyfrowych.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

  • Zrozumienie pryncypiów, kluczowych pojęć i wymiarów zarządzania usługami
  • Pozyskanie sprawności w wykorzystaniu praktyk ITIL®
  • Przygotowanie do egzaminu ITIL® 4 Foundation
  • Zrozumienie nowych koncepcji – Service Value System(SVS) i Four Dimensions of Service Management

Opis szkolenia pochodzi z: Inprogress / Altkom Akademia

Date 30.07.2019
Client Inprogress / Axelos