Efektywny HelpDesk

Altkom Akademia Logo
EfektywnyHelpdesk

Efektywny HelpDesk

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.” (Hans Georg Gadamer)

 

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Warsztat wyposaża uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające im:

 • Podnoszenie efektywności pracy w HelpDesku
 • Efektywne budowanie profesjonalnego wizerunku HelpDesk
 • Budowanie zgranego zespołu HelpDesk
 • Skuteczną komunikację werbalną i niewerbalną z klientami
 • Skuteczną komunikację elektroniczną z klientami
 • Efektywne poznanie potrzeb klienta oraz problemów, z jakimi się boryka
 • Asertywną komunikację z klientem
 • Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami oraz trudnymi sytuacjami podczas rozmów z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Pracownicy zespołów wsparcia IT i HelpDesku.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 • Znajomość ilościowych i jakościowych mierników efektywności pracy HelpDesku
 • Umiejętność budowania profesjonalnego wizerunku działu HelpDesku
 • Znajomość najważniejszych mechanizmów / elementów skutecznej komunikacji
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się podczas prowadzenia rozmów F2F oraz telefonicznych
 • Umiejętność dopasowania się do klienta i budowania dobrego kontaktu
 • Znajomość technik ułatwiających unikanie nieporozumień i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
 • Umiejętność efektywnego i profesjonalnego komunikowania się z wykorzystaniem mediów elektronicznych
 • Umiejętność stosowania w praktyce technik analizy potrzeb klienta
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z klientem

AGENDA SZKOLENIA

 1. Czym jest efektywny HelpDesk
  • Rola i miejsce HelpDesk w procesach IT
  • Podstawy filozofii ITIL
  • Organizacja HelpDesk
  • Miary efektywności
  • HelpDesk jako kluczowy obszar budowania pozytywnego wizerunku IT w organizacji
  • Kluczowe problemy i wyzwania
 2. Gra symulacyjna – wprowadzenie w tematykę komunikacji w HelpDesk
  • Gra symulacyjna mająca na celu pokazanie najważniejszych elementów skutecznej komunikacji HelpDesk
  • Komunikacja od ogółu do szczegółu oraz dopasowanie języka do poziomu nadawcy komunikatu
  • Typologia stylów komunikacyjnych – wpływ na efektywną komunikację
 3. Skuteczna komunikacja pracownika HelpDesk cz. 1
  • Pozytywna postawa w sytuacji obsługi użytkownika – filary obsługi klienta
  • Model 4 P
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak skutecznie się komunikować twarzą w twarz oraz podczas rozmowy telefonicznej
  • Modulacja głosu jako narzędzie komunikacji telefonicznej
 4. Skuteczna komunikacja pracownika HelpDesk cz. 2
  • Najczęstsze źródła nieporozumień w komunikacji z klientem HelpDesk
  • Umiejętności formułowania zrozumiałych i precyzyjnych wypowiedzi
  • Umiejętności rozumienia wypowiedzi innych osób
  • Model czterech płaszczyzn komunikatów według von Thuna
 5. Docieranie do potrzeb klienta
  • Techniki efektywnego pozyskiwania informacji od klientów
  • Pytania otwarte oraz zamknięte – kiedy ich używać
  • Różne rodzaje pytań – ich skuteczność w zależności od celu rozmowy
  • Aktywne słuchanie – słyszenie versus słuchanie
 6. Trudne rozmowy z klientami
  • Asertywnie, czyli jak?
  • Podejście NVC – komunikacja bez przemocy
  • 5 kamizelek ratunkowych w komunikacji z trudnym klientem
  • Budowanie asertywnych komunikatów
  • Asertywna odmowa
  • Obrona granic
  • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami – techniki radzenie sobie ze stresem

Opis szkolenia pochodzi z: altkomakademia.pl

Date 30.03.2017
Client Altkom Akademia