CyberBezpieczeństwo w Przedsiębiorstwach Ciepłowniczych (Edycja 2019)

igcp-logo
Certyfikat - IGCP Cyber

CyberBezpieczeństwo w Przedsiębiorstwach Ciepłowniczych (Edycja 2019)

Szkolenie obejmowało zakres:

  • Typy cyberataków.
  • Trendy w cyberatakach.
  • Stopnie alarmowe CRP (cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniem o „usługach kluczowych” – spojrzenie od strony legislatora.
  • Proces wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej – w tym omówienie wymogów ustawowych i z rozporządzenia.
  • Postepowanie w przypadku cyberataku – studium przypadku.
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniem o „usługach kluczowych” – spojrzenie od strony prawnika.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstw pod kątem cyberzagrożeń.

Szkolenie: https://www.igcp.pl/kalendarium/cyberbezpieczenstwo-w-przedsiebiorstwach-cieplowniczych/

Date 25.06.2019
Client Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie / NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)