CyberBezpieczeństwo w Przedsiębiorstwach Ciepłowniczych (Edycja 2020)

igcp-logo
Certyfikat - ICGP Cyber

CyberBezpieczeństwo w Przedsiębiorstwach Ciepłowniczych (Edycja 2020)

Szkolenie obejmowało zakres:

 • Typy cyberataków.
 • Trendy w cyberatakach.
 • Stopnie alarmowe CRP (cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniem o „usługach kluczowych” – spojrzenie od strony legislatora.
 • Proces wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej – w tym omówienie wymogów ustawowych i z rozporządzenia.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniem o „usługach kluczowych” – spojrzenie od strony prawnika.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstw pod kątem cyberzagrożeń.
 • Tworzenie systemów cyberbezpieczeństwa: zakładane cele końcowe, korzyści oraz główne ryzyka.
 • Systemy informacyjne środowisk przemysłowych – modele rozwiązań, kompatybilność technologiczna.
 • Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa technologicznych systemów informacyjnych.
 • Zarządzanie wiedzą oraz ludźmi wiedzy.
 • Zespoły monitorowania, reagowania oraz obsługi incydentów środowisk OT (automatyki).
 • Ubezpieczenie CYBER – transfer ryzyka na ubezpieczyciela, minimalizacja kosztów incydentów cybernetycznych.

Szkolenie: https://www.igcp.pl/kalendarium/cyberbezpieczenstwo-w-przedsiebiorstwach-cieplowniczych-2/

Date 05.03.2020
Client Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie / NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)