MS 10775 – Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Altkom Akademia Logo
Certyfikat - Microsoft SQL Server

MS 10775 – Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

 

Kurs MS 10775 przeznaczony dla administratorów IT i profesjonalistów IT, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie administrowania i obsługi baz danych w SQL Server 2012.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2012
Przygotowanie systemów dla SQL Server 2012
Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012
Praca z bazami danych
Modele odtwarzania SQL Server 2012
Kopie zapasowe baz danych
Odtwarzanie baz danych
Importowanie i eksportowanie danych
Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników
Przypisywanie ról serwerowych i baz danych
Autoryzacja dostępu do zasobów użytkowników
Audyt środowiska SQL Server 2012
Automatyzacja zarządzania SQL Server 2012
Konfiguracja zabezpieczeń agenta SQL Server
Monitorowanie SQL Server 2012 z wykorzystaniem alarmów i powiadomień
Obsługa bieżąca bazy danych
Śledzenie dostępu do SQL Server 2012
Monitorowanie SQL Server 2012
Zarządzanie wieloma serwerami
Rozwiązywanie problemów z błędami administracyjnymi

Uczestnik po szkoleniu potrafi administrować i użytkować bazy danych w środowisku SQL Server 2012, w tym: wykonywać zadania tworzenia i konfiguracji baz danych, monitorować i utrzymywać ciągłość działania baz danych, realizować podstawową optymalizację wydajności zapytań, tworzyć i modyfikować indeksy dla różnych rodzajów tabel i danych.

Date 06.06.2014
Client Altkom Akademia