Scrum Fundamentals Certified

ScrumStudy - Logo
Scrum Fundamentals Certified

Scrum Fundamentals Certified

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami. Wiedza jest pomocna podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „Scrum Fundamentals Certified”.
Date 24.04.2019
Client ScrumStudy