Scrum Master Certified

ScrumStudy - Logo
SCRUM Master01
Scrum Master02

Scrum Master Certified

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami. Wiedza jest pomocna podczas wdrażania praktyk Scrum i pełnienia roli Scrum Mastera w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „Scrum Master Certified”.
Date 24.04.2019
Client ScrumStudy / Asseco